Ethische code en klachtenregeling NOBCO

Als professioneel coach, aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), onderschrijf ik de Internationale Ethische Code (IEC). Integriteit, professionaliteit en vertrouwelijkheid zijn het fundament van mijn coachpraktijk.

De drie oorspronkelijke uitgangspunten van de IEC zijn:

  1. De coachee weet uiteindelijk zelf het beste wat goed voor hem is en kan, zowel in zijn privé als in zijn professioneel bestaan, op basis van eigen afwegingen, zelf beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, en in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  2. De coachee en de coach zijn elkaar volkomen gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  3. Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzes van de coachee prioriteit boven die van de coach.

De gehele Internationale Ethische Code kan je downloaden op de site van NOBCO (pdf).

 

Klachtenregeling

Met name de Internationale Ethische Code wordt door NOBCO gebruikt om klachten te toetsen. Mocht je vinden dat mijn coaching tekort is geschoten volgens de IEC, en komen we daar in onderling overleg niet op een voor jou aanvaardbare manier uit, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij NOBCO. Lees hier meer over de klachtenprocedure.